Andreas Højring ophører som praktiserende læge d. 29. marts

Kære Patienter

Jeg ophører som praktiserende læge i vores lægepraksis d. 29. marts. I stedet indtræder praktiserende læge Yuling Hee, som vil fortsætte det fremtidige samarbejde med Helle Kjær.

Jeg vil gerne takke jer alle for 17 gode år som jeres læge.

Med venlig hilsen
Andreas Højring