Barsel

Yuling He har barselsorlov fra den 11. april til 1.marts 2024.

Vi har ansat speciallæge i almen medicin Louise som vikar for Yuling He under hendes barselsorlov.