BarselYuling He har barselsorlov fra den 11. april til den 2. januar.

Vi har ansat Karsten Lauridsen som vikar for Yuling He under hendes barselsorlov.